Morgenkaffen: Hvordan skape et best mulig samarbeidsklima

Varighet:  3:17 minutter  |  Klaus Adde

I Oktan legger vi vekt på å skape et best mulig samarbeidsklima i alle våre kundeforhold. Forutsetningene for å få det til tror vi øker hvis vi på forhånd er enige om noen enkle kjøreregler. Klaus tar deg i gjennom hva som trengs for å skape et godt samarbeid.

Kontakt oss for en prat


 

Avskrift av video:

Hvordan skape et best mulig samarbeidsklima

Samarbeidet mellom Kunde og Oktan er et samarbeid mellom mennesker. Mennesker er forskjellige. Vi har ulik bakgrunn, ulike oppfatninger, ulike erfaringer og ulik sans for humor. Likevel skal vi oppnå enighet om strategier, reklameløsninger og medievalg. Da blir det fort diskusjoner og meningsutvekslinger. Som regel alltid av det gode så lenge man har et felles mål: Å finne den beste løsningen på den aktuelle utfordringen. I Oktan legger vi vekt på å skape et best mulig samarbeidsklima i alle våre kundeforhold. Forutsetningene for å få det til tror vi øker hvis vi på forhånd er enige om noen enkle kjøreregler.

Respekt

Ethvert fruktbart samarbeid starter med gjensidig respekt. Respekt for hverandres kompetanse, penger og tid. Det betyr at reklamebyrået gjør klokt i å innse at kunden er den som vet mest om sine produkter, tjenester og problemstillinger. På samme måte innser kunden at reklamebyrået besitter spisskompetanse innenfor sine fagområder.

Tillit

Tillit handler om å tro på hverandres gode intensjoner, at begge parter vil hverandre vel og at man går inn i hvert prosjekt med en grunnleggende tro på at alt gjøres i beste mening. Det betyr at byrået tør å presentere dristige og nytenkende løsninger. Det betyr også at kunden tør å gi byrået all tilgjengelig informasjon fordi han vet at alt blir behandlet i fortrolighet og brukt i beste mening.

Mot

Med tillit følger mot. Mot til å være enig. Mot til å være uenig. Mot til å gjøre det rette. Når begge parter stoler på hverandres gode intensjoner, er meningsutvekslinger og diskusjoner ikke lenger farlige eller ubehagelige. Av fryktløshet skapes det historie.

Ydmykhet

Ingen sitter på alle svarene og de fleste av oss har flere spørsmål enn svar. Det er nettopp det som gjør kommunikasjon til et så spennende fag. Det er så mange veier å gå og det finnes ofte mer enn en vei til målet. Begge parter må erkjenne at ting kan være vanskeligere en de gir seg ut for og at de færreste suksesser blir til over natten.

Glede

Det snakkes veldig mye om samarbeidsvilje. Og veldig lite om samarbeidsglede. Vi tror de kommer lengst som tør å le sammen og som gleder seg over hverandres suksess.

 

“Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess.”
- Henry Ford

 

 

Opprettet 16.06.2020, oppdatert 12.11.2020

Bilde av Klaus Adde
Klaus Adde
Rådgiver - idé og konseptutvikling/Daglig leder
klaus.adde@oktan.no